Dwie kolumny w css, bez używania tabeli

Jak zrobić dwie kolumny w css, bez używania tabeli?

Nagłówek strony

Lewa kolumna

Prawa kolumna

Prawa kolumna

Prawa kolumna

.

Stopka strony

HTML powyższego przykładu


<div id="exCenter">
  <div id="exHeader">
    Nagłówek strony
  </div>
  <div id="exContent">
    <div id="exLeftColumn">
      <p>Lewa kolumna</p>
    </div>
    <div id="exRightColumn">
      <p>Prawa kolumna</p>
      <p>Prawa kolumna</p>
      <p>Prawa kolumna</p>
    </div>
    <div class="exClear"></div>
  </div>
  <div id="exFooter">
    <p>Stopka strony</p>
  </div>
</div>

CSS powyższego przykładu


#exCenter{
  width:300px;
  margin:auto;
}
#exHeader,#exContent,#exFooter{
  background-color:#f1f1f1;
  border:solid 1px #CCCCCC;
  margin-bottom:2px;
}
#exLeftColumn{
  float:left;
  width:149px;
  background-color:#00CCFF;
}
#exRightColumn{
  float:right;
  width:149px;
  background-color:#CCCCCC;
}
.exClear{
  clear:both;
  line-height:0px;
}

Do rozmieszczenia kolumny lewej z lewej strony a prawej z prawej strony, posłużyć się można regułą css float. Odpowiednio dla lewej kolumny reguła float przyjmuje wertość float:left, a dla prawej float:right. To praktycznie by załatwiło sprawę, mamy kolumny tam gdzie trzeba. Al chcemy jeszcze żeby proporcje były takie jakie chcemy. Do określenia proporcji wykorzystuje się regułę width, podająć szerokość każdej z kolumn. Wszystko ładnie pięknie. Tylko narazie rodzic w którym umieszczone są kolumny, nie rozciąga się na wysokość kolumn. Można temu zaradzić wstawiając poniżej kolumn dodatkowy div z regułą clear:both, spowoduje to rozciągnięcie rodzica. Rozciągniety element rodzic przydać nam się może do ustawiania odpowiedniego tła jednej z kolumn. Warto też ustawić wysokość lini elementu clear line-height:0px wtedy w każdej przeglądarce zajmie on tyle samo wysokości – 0px. Do wycentrowania całego układu posłużył jeden dodatkowy element div, z ustawioną regułą margin:auto.

Tags: ,

Leave a Reply